Nästa vecka är det troligt att riksdagen beslutar om riktlinjer för bemanning i demensvården. Det är glädjande, men långt ifrån tillräckligt, anser Annelie Nordström. Regeringen måste se till att hela äldreomsorgen blir bättre bemannad, inte bara demensvården. Det kravet framförde hon till äldreminister Maria Larsson på tisdagen.
– Det är en alltför låg bemanning, som de senaste årens prispress orsakat, säger Annelie Nordström.
Äldreminister Maria Larsson tycker inte att regeringen kan sätta upp några regler för bemanningen. Det är alltför olika förhållanden i olika kommuner och på olika boenden, så kommunerna måste göra det själva, anser hon.

Men Annelie Nordström tror inte att frågan kan lösas lokalt.
– Jag är väldigt kritisk till hur kommunerna prioriterar äldreomsorgen. Eftersom kommunerna inte gör det måste staten gripa in, säger Annelie Nordström.
Staten måste också ge mer pengar till kommunerna, anser hon.
Hon säger att politikerna verkar tro att man i äldreomsorgen jobbar på som man alltid gjort, och att det finns stora tidsvinster att göra om man bara ändrar organisation och arbetssätt. Men sanningen är att man på de allra flesta håll redan ändrat sitt sätt att arbeta. Det finns inte så mycket mer att göra.
– Det går inte att göra mer när det gäller att tänja på personal. Det hjälper inte med utbildning, ledarskap och värdegrund. Förr eller senare brister det, säger Annelie Nordström.

På lång sikt behövs den högre bemanningen också för att göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats. Annars kommer det att bli svårt att få kvalificerad personal i framtiden, anser hon.
– Det är viktigt att det finns utbildad personal, det hänger ihop med löner och arbetsvillkor, säger Annelie Nordström.
Hon är nöjd med en del av det regeringen gjort för äldreomsorgen, bland annat att en värdegrund införts och att tillsynen förbättrats. Men hon tror inte alls att detta räcker för att lösa problemen i äldreomsorgen.
Annelie Nordström fick inga löften av äldreministern, men hon tycker att Maria Larsson verkade lyssna och ta till sig det hon sa.
– Det var ett bra samtal, inget snack om det, säger Annelie Nordström.