– Man får se detta som ett räkneexempel. Men att andelen arbetslösa som får ut ersättning krymper kan man vara säker på, säger Tord Strannefors, prognoschef vid Arbetsförmedlingen.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos har andelen arbetslösa som får ut arbetslöshetsersättning minskat från 50 procent till drygt 40 procent, bara i år. Och fortsätter samma utveckling kommer andelen ha minskat till en tredjedel nästa år och mindre än en fjärdedel 2012, skriver Arbetsförmedlingen i rapporten.

En stor del av dem som saknar ersättning från a-kassan lever i stället på socialbidrag, enligt Tord Strannefors.
– Det blir en större belastning på försörjningsstödet. Kostnaden för arbetslösheten blir större i kommunerna medan kostnaden för staten minskar, säger han.

Orsakerna till att allt färre får ut någon a-kassa, alltså inte ens grundbeloppet från Alfa-kassan är flera: Förändringarna i regelverket, till exempel att studerandevillkoret tagits bort och att deltidsarbetslösa blir utförsäkrade efter 75 dagar, är en orsak. Dessutom när konjunkturen förbättrats, uppfyller en större andel av de nya arbetslösa inte arbetsvillkoren i försäkringen. Det gör att ungdomar (16-24 år) och utlandsföda drabbas extra hårt, procentuellt sett. Både bland arbetslösa utlandsfödda och ungdomar är andelen ersättningstagare redan i dag nere på 30 procent.

Melker Ödebrink, kanslichef vid a-kassornas samorganisation, SO, uppmanar regeringen att se över regelverket. Särskilt med tanke på att regeringen vill införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
– De som inte uppfyller villkoren för att få arbetslöshetsersättning blir inte mer försäkrade för att man kallar a-kassan obligatorisk, säger han.

Arbetsförmedlingens rubrik på prognosen över ersättningen är ”Arbetslöshetsförsäkringen på väg att förlora sitt syfte”.  
– Man brukar tala om a-kassan som en omställningsförsäkring. Det blir svårare att använda begreppet omställning när en stor grupp av de arbetslösa är oförsäkrade, säger Tord Strannefors.
Innan 2006, när den borgerliga alliansen totalrenoverade a-kassan, låg andelen arbetslösa med arbetslöshetsersättning på ungefär 80 procent år efter år.

Bland dem som faktiskt får ut arbetslöshetsersättning är det en liten andel som får ut 80 procent i ersättning. Enligt en ny rapport från SO var det i början av september 12 procent av de heltidsanställda som får ut 80 procent i ersättning. Det är samma siffra som vid förra mättillfället i februari i år.