– När jag är ute och besöker äldreboenden får jag ett önskemål från personalen som kommer långt före högre lön, och det är att man skulle behöva vara mer personal, säger vänsterpartisten Eva Olofsson, ledamot i socialutskottet.
Eva Olofsson föreslog i en motion att det ska finnas riktlinjer för bemanning vid demensboenden. Hon tycker att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att föra in detta i sina riktlinjer för demensvården.

Hennes motion fick alltså majoritet i socialutskottet, eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och även Sverigedemokraterna ställde sig bakom den. Sverigedemokraten Per Ramhorn hade också skrivit en motion med samma innebörd.
– Vi har ju inget samarbete med SD. Men när vi har bra förslag drar vi inte tillbaka dem för att SD i enskilda sakfrågor lägger ett liknande förslag, säger Eva Olofsson.

De fyra regeringspartierna reserverade sig emot beslutet. De anser att det är omöjligt att fastställa en nivå för hela landet. Kommunerna måste besluta själva utifrån lokala förhållanden.
Men Eva Olofsson tror inte att det fungerar att lägga ansvaret på kommunerna. Hon tycker att Socialstyrelsens inspektioner av äldreboenden under hösten har visat att det finns alldeles för lite personal på landets äldreboenden.
– Naturligtvis måste kommunerna ha mer resurser, säger Eva Olofsson.
Kommunal är också för regler om bemanning i omsorgen av personer med demens.

Vad händer nu?

Ett utskottsbeslut är ett förslag till riksdagen hur den ska besluta.
Det allra vanligaste är att riksdagen beslutar enligt utskottets förslag.
Den 17 december debatterar riksdagen frågan och 20 december sker omröstningen.