För tio år sen slog Justitieombudsmannen, JO, fast att överlämnade av hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen till annan organisation saknade lagligt stöd.
Flera av LO-förbundens a-kassor, bland andra Kommunals, tar hjälp av en extern organisation i Valdemarsvik, LO Service Center AB, för samtal om a-kassan.
Varken a-kassornas samorganisation, SO, eller tillsynsmyndigheten IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, kan svara på om det är lagligt.
– Frågan är om det är myndighetsutövning, men det är inte alldeles glasklart var gränsen för myndighetsutövning går, säger Henrik Frihammar, jurist vid SO.

Enligt Kommunals a-kassa sysslar LO servicecenter inte med någon myndighetsutövning, utan de tar enbart emot samtal från medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift. Då kan anställda vid servicecentret, gå in i systemet och till exempel se när den senaste avgiften kom in och möjligen någon notering kring det.
– Medlemmen har kanske fått brev om att den har obetalda medlemsavgifter och då kan LO servicecenter svara på varför det är så. De har tillgång till tittuppgifter, säger Helena Wågberg, Kommunals a-kassechef.

Efter att Kommunalarbetaren började ställa frågor till LO sevicecenter om vad de hjälper a-kassorna med, så har information på deras hemsida ändrats. Den 6 december stod det på hemsidan att centret hade tillgång till a-kassesystemen, att de kunde se följande:
• Har handlingarna kommit in?
• Utbetalning senast – nästa?
• Hur många dagar har jag kvar?
• Utskick av a-kassekort.
• Allmän information.

I vd Malin Moens frånvaro besvarade Kärstin Lindholm, på LO servicecenter, Kommunalarbetarens frågor.
– Vi servar vissa a-kassor, vi kallar tjänsten för First Line Support. Vi kan till exempel se vilka papper de har skickat in och inte skickat in, sade Kärstin Lindholm då.
Hon bad KA att återkomma några dagar senare för ytterligare detaljer.

När vi ringer igen den 10 december har informationen som tidigare fanns på hemsidan om tillgången till a-kassesystemen helt tagits bort. Nu får man i princip inte veta någonting om hur och med vad LO Servicecenter kan hjälpa a-kassorna. Och även Kärstin Lindholm svarar annorlunda:
– Vi lämnar ut adresser och hjälper till med blanketter. Det är ren broschyrkunskap vi kan serva med, säger hon tre dagar senare.
Är det för att jag ställde frågor om detta som ni har ändrat informationen på hemsidan?
– Nja, du gjorde oss uppmärksam på att det som stod där var felaktigt. Vi har nyligen fått en ny hemsida också.

Varken SO eller IAF har hört talas om LO servicecenter. Enligt Berit Markeryd, försäkringsansvarig på Kommunals a-kassa så har personalen vid servicecentret fått fullmakt av a-kassan att se de delar av systemet de behöver se. Men de kan inte se uppgifter om sådant som kan vara känsligt, som sjukintyg till exempel, säger hon. Dessutom finns ett sekretessavtal med LO servicecenter.
Varför behövs ett sekretessavtal om de ändå inte har tillgång till uppgifter som kan anses omfattas av sekretess?
– Det är bara för att säkerställa att inga uppgifter hamnar fel, säger Berit Markeryd.

Även Byggnads a-kassa använder sig av LO servicecenter, även om avtalet är på väg att sägas upp snart på grund av för höga kostnader. Och i deras a-kassesystem har centret större inblick, men då har å andra sidan medlemmarna gett sitt samtycke, enligt a-kassechefen Gunnar Dahlberg.
– Det bygger på det. Har medlemmen inte gett samtycke kan LO servicecenter inte se några uppgifter, säger han.

På tillsynsmyndigheten IAF hänvisar chefsjuristen vidare till JO, på frågan om en extern organisation med lagligt stöd kan få i uppdrag att svara på samtal om till exempel medlemsavgifter, som i fallet med Kommunals a-kassa.  
Men inte heller JO kan svara på frågan om något sådant har lagligt stöd eller inte.
– Det verkar lite konstigt. Det beror lite på vad det är för uppgifter de kan se. Men det skulle behöva utredas mer för att vi skall kunna ta ställning, säger Agneta Lundgren, byråchef på JO.
Och hon välkomnar en eventuell anmälan, säger hon.

LO Servicecenter hjälper även LO-förbunden, och andra organisationer inom arbetarrörelsen med telefonsupport och löneadministration och annat.