SVAR: Trots att Arbetsförmedlingen kan bedöma att en person är för sjuk för att arbeta är Försäkringskassan den myndighet som beslutar och bestämmer om rätten till sjukpenning. Försäkringskassan ska däremot beakta vad Arbetsförmedlingen tycker inför sitt beslut. Det viktigaste vid Försäkringskassans prövning är dock formuläret ”medicinskt underlag” som din behandlande läkare skrivit till Försäkringskassan, och vad läkaren där skrivit. Kan det vara så att din läkare kan utveckla hur din sjukdom nedsätter din arbetsförmåga eller har missat att fylla i något fält i det medicinska underlaget?Det faktum att du har haft sjukpenning innan introduktionsprogrammet, innebär ju att Försäkringskassan då bedömde att du var för sjuk för att arbeta. När nu Arbetsförmedlingen kommer till samma slutsats talar mycket för att de aktuella medicinska underlagen saknar den tydliga information om ditt sjukdomstillstånd som de underlag du hade innan du genomgick introduktionsprogrammet måste haft. Om Försäkringskassan fortsätter neka sjukpenning efter att läkaren skrivit kompletteringar tycker jag att du ska kontakta din fackliga avdelning för hjälp.