SVAR: Det beror främst på vad som utgör själva problemet. När man väl fastställt detta kan sektionen exempelvis ta upp problemet med högre chef, som får klargöra förhållningssätt. Då kan det bli frågan om förhandlingar med ”hot” om vite om inget görs åt brister. Det kan ibland också räcka med att tala om vad lagar och avtal säger.