SVAR: För att ha rätt till a-kassa ska du uppfylla ett arbetsvillkor under ramtiden på 12 månader. Det kan du göra på din sovande jour och gäller oavsett anställningsform.  För att uppfylla arbetsvillkoret ska du ha arbetat antingen 80 timmar per månad i sex månader eller totalt 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader. Var och en av dessa sex månader måste då innehålla minst 50 timmars arbete. Viss tid av föräldrapenning och värnplikt får räknas som arbete för att klara arbetsvillkoret.Du säger att du är inskriven i aktivitetsgarantin, men jag gissar att du menar jobb- och utvecklingsgarantin. Om du uppfyller arbetsvillkoret i samband med ditt garantiprogram finns en särskild skyddsregel för hur ersättningen ska beräknas. Den innebär att du får minst samma belopp som du hade i aktivitetsstöd.