SVAR: Försäkringskassan ska enligt ”rehabiliteringskedjan” efter 180 dagars sjukskrivning jämföra din arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden i stället för mot ditt ordinarie arbete eller något annat arbete hos din ­arbetsgiv­are. Av ditt brev framgår inte vilka besvär du har drabbats av, men om det finns en prognos att du kommer att kunna återgå i ditt vanliga arbete inom ett år från olycksfallet kan det finnas så kallade ”särskilda skäl” för att din arbetsförmåga ska jämföras mot ditt vanliga arbete eller annat arbete hos din arbetsgivare i stället för mot hela arbetsmarknaden under hela din sjukskrivningsperiod. Om så är fallet, få din läkare och arbetsgivare att intyga detta för Försäkrings­kassan. Ta hjälp av din fackliga företrädare om du känner dig osäker på hur intygen behöver vara utformade.