SVAR: För att kunna få ersättning krävs att du uppfyller ett arbetsvillkor. Det bör du göra i och med att du arbetat minst 128 timmar varje månad under senaste året. Din ersättning beräknas sedan på ett genomsnitt av det du tjänat under senaste året. Viss tid med sjuklön och vissa socialförsäkringsförmåner kan då få räknas med. Det är svårt att svara på om det påverkar din ersättning att du blir arbetslös på grund av att du inte kan åka på resor med din brukare. Kontakta gärna a-kassan för att diskutera detta. Det är också svårt att säga hur lång tid det tar innan du får besked om ersättning. Skicka in ditt arbetsgivarintyg och blanketten ”An­mälan om arbetslöshet” så fort som möjligt för att skynda på ditt ärende. Blanketterna finns på vår webbplats: www. ­kommunal. ­se/akassa