SVAR: Enligt reglerna i LAS ska den med längre sammanlagd anställningstid ha företräde före den med kortare anställningstid. Företrädesrätten kan gälla en tillsvidareanställning eller ett vik­ariat och du skjuter den framåt när du är inne och arbetar. Arbetsgivaren bryter mot företrädesrätten när denne anställer en annan arbetstagare, som antingen saknar företrädesrätt eller som har företrädesrätt men kortare sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren än du. Om du upplever att din arbetsgivare trixar med tillämpningen av LAS-reglerna för tillsvidareanställning och företrädesrätt till återanställning, ta genast kontakt med dina fackliga företrädare i sektionen. Bryter arbetsgivaren mot reglerna kan denne bli skyldig att betala skadestånd.