”Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten” är namnet på föreningen, som än så länge bara har en interimsstyrelse. I april planerar man att hålla sitt första årsmöte. Föreningen är öppen för alla kvinnor inom räddningstjänsten: heltidare såväl som räddningsmän i beredskap, kommunalare såväl som medlemmar i andra fack eller oorganiserade.
Föreningen är alltså ”ofacklig” och är fristående från Kommunal. Inte bara brandmän är välkomna, utan alla kvinnor inom räddningstjänsten, inklusive exempelvis brandingenjörer.

Föreningen har redan fem olika ansvarsgrupper: Fys, utbildning, jämställdhet & attityd, material och lagar & paragrafer.
Den första kvinnliga heltidsbrandmannen anställdes i februari 1998. Idag finns cirka hundra tjejer som jobbar heltid som brandman.