Hemlighetsmakeriet håller på att få orimliga proportioner i dagens Sverige. Också min kära fackförening har gått i fällan.

I fredags var det löneförhandlingar på arbetsplatsnivå. Detta sker sedan en tid utifrån principen om individuell lönesättning som en hemlig process. Jag som anställd får bara veta vad jag kommer att få i löneförhöjning. Hur detta påslag är i relation till mina arbetskamraters är fördolt. Nöjd eller inte blir därmed en teori utan förankring i verkligheten. På något sätt är Kommunals lönepolitiska tillämpning nära besläktad med högerpartiernas hemlighetsmakeri.
Vem vinner på detta?
Inte är det en seger för öppenhet och demokrati i den parlamentariska processen!

Thommy Johansson, Haninge