– Vi behöver varandra i vårt dagliga arbete. Ensamarbete är aldrig att rekommendera, säger Ulf Strandberg på Arbetsmiljöverket.
Han är beteendevetare och jobbar med psykosociala frågor. Ensamarbete har ökat på senare år med slimmade organisationer, arbete på entreprenad och fler små företag. Ny teknik gör att arbetet inte kräver lika många personer. Detta medför risker för de anställda.
– Mest påtagligt är det om man drabbas av något och blir ensam om att bearbeta en traumatisk upplevelse, säger Ulf Strandberg.
Men även i det dagliga arbetet behöver vi kollegor, tillägger han.

När risken för hot
och våld är för stor händer det att Arbetsmiljöverket förbjuder ensamarbete, främst inom handeln. Oftast går de in och ställer krav på förbättring hos de arbetsplatser som har problem, till exempel i hemtjänsten. Det har blivit vanligare på senare år att myndigheten ställer sådana krav.
Riskerna med ensamarbete rör inte bara hot, våld eller kroppsskador – utan också ohälsa.
– Man står inför tunga beslut själv. En felhandling kan vara ödesdiger, i vården kan man ta ett beslut som gör att vårdtagaren far illa.
Ulf Strandberg kan inte komma på några fördelar med ensamarbete.
– Vissa klarar det bättre än andra. I bästa fall kan man kompensera med ett socialt liv utanför arbetet.

LO vill att kraven skärps för ensamarbete och att allt farligt ensamarbete förbjuds. Organisationen skrev en rapport om ensamarbete år 2008 och har länge efterlyst en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket. Den som finns är från 1982.
– Det har hänt mycket sedan dess, säger Sten Gellerstedt på LO som skrev rapporten. Ensamarbete finns i fler yrken och de ensamma är ännu ensammare i dag.
– Farligt ensamarbete borde inte tillåtas, säger han.
Dessutom saknar han forskning om faran med själva ensamheten, det fokuseras på risken att skada sig.
Ulf Strandberg säger att föreskriften ska göras om nu, men det kan ta några år tills den är klar.

Ensamarbete

Ensamarbete är vanligt i Kommunals yrkesgrupper. Här är några exempel:

KYRKVAKTMÄSTARE
LANTARBETARE
DAGBARNVÅRDARE
PERSONLIG ASSISTENT
HEMTJÄNSTPERSONAL
BUSSFÖRARE
STÄDARE
GARAGEARBETARE
SOPKÖRARE

Ensamarbete är arbete där man inte kan räkna med hjälp i en kritisk situation.
Att köra buss är ensamarbete eftersom man inte kan räkna med att passagerare hjälper en.
I jobb där man riskerar att skada sig finns kravet att man ska kunna påkalla snabb hjälp.
Om inte den möjligheten finns påtalar man det för chef eller skyddsombud. Hjälper inte det kan man vända sig till Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivare måste bedöma risker och planera för åtgärder där någon ska jobba ensam.
Vissa arbetsuppgifter är förbjudna att göra ensam, till exempel rökdykning.

Källa: Arbetsmiljöverket