Polisutredningen växer lavinartat. Det kan sluta med att det är så mycket som tio miljarder kronor som har runnit iväg i dessa bedrägerier.
Assistansbidragen är bara det senaste exemplet på riskerna som finns med att privata ekonomiska intressen blandas samman med samhälleliga uppgifter. Den gemensamma nämnaren i utvecklingen är den obefintliga insynen.  Det behöver inte handla om fusk eller bedrägerier, det är illa nog om avkastningskraven gör att man får så slimmade organisationer som inte kan utföra det man lovat.  
Hur använder friskolorna de frikostiga skattepengar man rekvirerar?  Privata vårdbolag kvitterar ut stora belopp, men hur ser vården som ges ut?

På senare tid har vi fått läsa om korruptionsriskerna med stora byggentreprenader, som i Göteborg.  Mutreglerna ska skärpas, men man talar tyst om de ökade frestelser som själva mixen av politik och affärer utgör.
Det är ju en vaken allmänhet som gör att missbruk ibland upptäcks, sällan revisorer och internkontroll, som särskilt i kommunerna är klart ­under­dimensionerad och inte särskilt professionell.
Det som händer är ­system­hotande, eftersom omfattande fusk kan reta upp allmänheten i så hög grad, att hela idén med till exempel assistansbidrag hotas. Obehagligt är också om seriösa och laglydiga entreprenörer får problem.

Logiken bjuder att de som borde stå i första ledet för att kräva bättre insyn och kontroll är de borgerliga partier, som haft privatiseringar och entreprenader som sin speciella baby, men de gör inte mycket.
Socialdemokraterna då?  Orkar och hinner de med den nödvändiga eftervalsanalysen om vad förfallet av den offentliga sektorn betytt för nederlaget, nu när allt fokus ligger på att hitta riddaren på den vita hästen (en man givetvis), som med ett hugg ska förlösa partiet ur dess kramp?
Det saknas inte frågor att ta tag i – regler för vinstuttag som andra länder har,  betygsinflation i friskolor, lagstiftning om minimibemanning,  översyn av upphandlingsregler, fler heltider, bättre revision och större offentlighet.
Sätt igång!

JA
Till Henrik Berg­grens Palme-biografi ”Underbara
dagar framför oss”.

NEJ
Att oskyldiga invandrare och deras barn i Göteborg jagas upp under pistolhot mitt i natten, anklagade för terrorism.