Alla som utförsäkras hänvisas till Arbetsförmedlingen. För att få ersättning måste de gå ett arbetslivsinriktat program i tre månader. Där ska de få hjälp att kartlägga vilka insatser de behöver för att de så småningom ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Det kan handla om motivationshöjande samtal, en ­arbets­psykologisk utredning eller arbetsträning.

Men för varannan deltagare slutar besöket på Arbets­förmed­lingen med att de återvänder till Försäkringskassan. Det visar en uppföljning av de personer som var först ut att utförsäkras enligt de nya sjukreglerna. Av de 12 000 som skrevs in på Arbets­förmedlingen i januari har hälften återvänt till sjukförsäkringen. Av den andra halvan hade cirka 1500 personer i slutet av september någon form av arbete, enligt siffror från Försäkringskassan. Kritiker menar att det är bevis på att arbetslivsintroduktionen är misslyckad. Men Arbetsförmedlingen tycker att resultatet är mycket bra. Det kan bero på att de inte har några problem med att definiera deltagarna som sjuka.

– Det är ett fantastiskt resultat med tanke på att det här handlar om människor som skulle ha fått vara kvar i sjukförsäkringen med det gamla regelverket, säger Siri Persson på Arbetsför­med­lingen, som skrivit en rapport till regeringen om program­mets första halvår.
Enligt Arbetsförmedlingen kan det vara en stor framgång för en del att bara komma ut och delta i olika hälsofrämjande aktiviteter några gånger per vecka.

Samtidigt är man bekymrad över hur många som hänvisats till Arbetsförmedlingen som är så svårt sjuka att de knappt klarar av att delta i programmet. Myndigheten bedömer att så många som en tredjedel av dem som hänvisats till ­introduktions­programmet har en så ”påtaglig ohälsa” att de först måste få vård.
– De går klart programmet, men en majoritet av dem går tillbaka till sjukförsäkringen igen, säger Siri Persson.
Problemet är att Arbets­förmedlingen inte är någon ­vård­central. Myndigheten är mycket kritisk till att de utförsäkrade inte har kvar sin handläggare på Försäkringskassan, som kan regelverket och har upparbetade kontakter med vården.
– Det innebär en stor oro för deras ekonomiska situation. Vi har dessutom inga läkare hos oss, vi jobbar inte med medicinsk vård, säger Siri Persson.

Arbetsförmedlingen har därför föreslagit att arbetslivsintroduktionen ska lyftas in i sjukförsäkringen, så att sjuka får hjälp att närma sig arbetsmarknaden innan de utförsäkras. Redan i april kan sjuka få pröva denna modell. Då sjösätts en försöksverksamhet på några platser i landet.

Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens program erbjuds de som har utförsäkrats. Ersättningen är aktivitetsstöd på 223 kronor om dagen. Den som är berättigad till a-kassa får aktivitetsstöd motsvarande arbetslöshetsersättningen.

Hälften är tillbaka

Så gick det för de utförsäkrade som började på arbetsförmedlingen i januari 2010:

Gick tillbaka till sjukförsäkringen: 6 217

Har jobb: 1518

Står utanför: 490

Finns på Arbetsförmedlingen: 4345
(Varav 3 255 i ett program med aktivitetsstöd, 582 anses ha arbetsförmåga och söker arbete, 508  klarar inte av att gå vidare till andra program och söker ersättning igen från Försäkringskassan.)

Källa: Försäkringskassan