Det har blivit hårdare hygienrutiner i djursjukvården, berättar Anna Lilja som är djursjukvårdare och skyddsombud på Bagarmossens regionsjukhus i Stockholm.
För några år sedan hade kliniken sitt första fall med multiresistenta bakterier och de blev noggrannare med handsprit och bra rutiner. Att människor reser mycket i dag samt svininfluensan förra året har också ökat personalens medvetenhet.

I Bagarmossen används liknande policy som i vården av människor. Personalen har inga smycken, de får inte ha nagellack, naglarna och skjortärmarna ska vara korta och håret uppsatt. Händerna spritas före och efter kontakt med djuren och djurägarna.
– Djurägaren och patienten har alltid rätt till en spritad hand, säger Anna Lilja.
– Det är inte bara för djurens utan också för vårt bästa. Det finns smittor som vi människor kan få genom hundar och katter. Man vet inte i förväg om djuren bär på något så man får förutsätta att de kan ha någon smitta.

Alla djurkliniker har inte jobbat lika mycket för att förhindra smitta, enligt Sveriges radio. Därför är nya råd och rekommendationer på gång för alla djursjukhus i landet. Bland annat Statens veterinärmedicinska anstalt och Veterinärförbundet jobbar fram dessa. Framför allt behöver hygienen bli bättre för att minska spridningen av multiresistenta bakterier.