Rapportens titel ”Det är inte stenarna som gör ont” är hämtat från en intervju som forskarna gjort i februari i år med en av brandmännen i Malmö. Brandmannen sa då: ”Det är ju inte stenarna som gör ont. De är ganska små, och ägg och spott gör inte ont, men det är kränkningen som gör ont.”

Mediernas bevakning av Rosengård i allmänhet, och stadsdelen Herrgården i synnerhet, intensifierades i december 2008. Bråk uppstod mellan unga män och tonårspojkar på ena sidan och polis på den andra. Såväl räddningstjänst som polis utsattes för hot och våld, bland annat i form av sten- och äggkastning.

Konflikterna förklaras i rapporten som konsekvenser av ekonomiska strukturomvandlingar och en långt gången segregation. Men forskarna – Per Olof Hallin, Carina Listerborn, Margareta Popoola och Alban Jashari – stannar inte där, de vill med sin rapport gå djupare, försöka förstå konflikterna närmare och på det sättet ”om möjligt också stärka de positiva krafter som kan vända utvecklingen på lokal nivå”.
De har därför intervjuat flera berörda grupper: ungdomar, kvinnor, män, poliser och brandmän.

Brandmännen i studien beskriver naturligtvis frustration och en tuff arbetsmiljö, men man är också noga med att påpeka att det inte bara är ett ”Rosengårdsproblem”, att problemet finns inom hela Räddningstjänsten Syd (ett räddningstjänstförbund som förutom Malmö omfattar kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge och Lund).
Flera brandmän som kommer till tals uttrycker att det rör sig om samhällsproblem: Fattigdom och trångboddhet.

Men här finns också problem med omvänd rasism. Ett utdrag ur forskningsrapporten är ett direkt citat från två brandmän som intervjuats i tidningen Sydsvenskan:
– Det har alltid varit mycket folk vid bränder här ute. De vill väl, men det blir fel. Det är inte bra när de börjar rycka i våra stegar och slangar…
– Så kanske vi är lite uppjagade. Taggade så att adrenalinet sprutar ur öronen…
– Sen kommer det som jag hatar att höra. ”Du säger så för att jag är invandrare.” ”Nej, jag säger så för att du är i vägen.” ”Jävla svenne, jävla rasist, jag ska anmäla dig.”

Räddningstjänsten Syd arbetar dock förebyggande på flera sätt:
• Särskilda brand- och säkerhetsvärdar arbetar uppsökande.
• 3 000 hembesök på Herrgården bara i år.
• Medveten rekrytering av personal med ”interkulturell kompetens”.
• Samarbete med skolor som gör att ungdomar får komma till Rosengårds brandstation.

Sammantaget har arbetet alltså inneburit att de förmodat anlagda utomhusbränderna har minskat kraftigt.
Forskningen är finansierad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, Malmö högskola samt Malmö stad. Forskarna är bland annat specialister på kulturgeografi, samhällsbyggnad, sociologi och urbana studier.