Norrköpings kommun har mer än 12 000 personer på lönelistorna. Att kontrollera alla manuellt skulle vara ett för omfattande jobb och innebära problem. Stadsrevisor Ulf Nersing befarade att man skulle missa allvarliga fel.

Så revisorerna tog hjälp av ett datoriserat registeranalysverktyg utvecklad av Kanadas riksrevision. Datorn sållar då fram fall där det ser ut som att avtal och regler inte följs och signalerar att materialet måste kontrolleras manuellt.
Då kan man konstatera om det finns en felaktighet som bör korrigeras.

När revisorerna gjorde så kom man fram till att det fanns 30 personer med löner under kollektivavtalets lägsta nivå. Flera av dessa är visstidsanställda, men där finns även de som har tillsvidareanställning.
– De personer som har löner under lokal överenskommelse bör få sina anställningsförhållanden analyserade och lönerna eventuellt korrigerade, skriver revisorerna.

Rapporten har nu gått till kommunstyrelsen som inom två månader ska rätta till felaktigheterna.
– Vi revisorer har ingen arbetsgivarfunktion, understryker stadsrevisor Ulf Nersing.

Kommunens personaldirektör säger till Norrköpings Tidningar att man nu ska se i vilka verksamheter det klickat och varför.
Kommunals sektionsordförande Lotta Petersson säger till tidningen att hon inte tagit del av rapporten:
– Men det låter allvarligt.
Ulf Nersing känner inte till om något annat fall där kommunrevisorer använt samma metod. Men utesluter inte att datoriserade kontroller också förekommer i andra kommuner.