Sedan september har de anställda möjlighet att träna en timme två gånger i veckan. Frivilligt, på arbetsplatsen och under arbetstid fram till 3 december. En anledning var att hon ville förhindra framtida arbetsskador.
– Ofta är skadan redan skedd när företagshälsovården rycker in. Nu får personalen en möjlighet till att bygga upp sin kropp, säger Ewa Rydenstam Norlin.

Passen är uppdelade. En halvtimmes funktionell träning, bland annat pilates och zumbadans, följs av ett lika långt pass med avslappningsövningar. Träningen ska stärka axel- och bålmuskulatur snarare än att förbättra konditionen.  
 – Att jobba i vården är ett fysiskt och mentalt krävande arbete, det är viktigt att ha en stark kropp, säger undersköterskan Matilda Åstrand.   
För att så många som möjligt skulle kunna vara med lades passen klockan tre på eftermiddagen, mellan skiften när det är som lugnast på avdelningen. Vissa måste sköta den ordinarie verksamheten, men turerna på schemat anpassades så att alla fick samma möjlighet att delta.     
– Jag har bara hört positiva reaktioner från mina kollegor. Meningen med projektet är att varken viktproblem eller arbetstider ska utesluta någon från att träna, säger undersköterskan Anette Lund som är Kommunals arbetsplatsombud.  

Innan projektets start utvärderades personalens intresse, 82 procent var positiva. Ambitionen att alla ska delta i passen är svår att uppnå. På arbetsplatsträffar har enhetschefen frågat vissa anställda varför de uteblir.  
– Jag skulle vilja likställa träningen med ett möte. Det finns ett ansvar att delta. Jag vill kunna erbjuda träning även nästa år och då får vi se om frivillighet är rätt metod, säger Eva Rydenstam Norlin. Efter varje aktivitet har deltagarna fått fylla i enkäter. Nu utvärderas projektet för att se hur passen ska utvecklas inför nästa år.