IFAU, publicerade i höstas en liknande undersökning om jobb- och utvecklingsgarantin, det program som riktar sig till långtidsarbetslösa. Slutsatserna är snarlika. Både långtidsarbetslösa och ungdomar, uppger att de har ganska lite av programinnehåll.
– Den vanligaste organiserade aktiviteten var jobbsökaraktiviteter där de unga får hjälp att skriva CV eller på olika sätt förbättra sitt arbetssökande, säger en av rapportförfattarna Sara Martinsson i ett pressmeddelande.

Däremot söker många av ungdomarna jobb ändå, i genomsnitt 11 arbeten per månad, enligt enkätundersökningen
I en avslutande diskussion ifrågasätter författarna om regeringens krav på jobbgarantin uppfylls. Regeringen har talat om aktiva insatser, tydliga krav och aktiveringsåtgärder. Enkätsvaren talar ett annat språk.

Så här skriver författarna: ”Om man får tro de ungdomar som svarat på vår enkät gör många inte särskilt mycket. Om det inte blir någon större skillnad mellan att vara eller inte vara i insatsen (även om vi inte har någon information om hur mycket aktiviteter och kontakter med förmedlare som individer utanför jobbgarantin har), och om programmet varken innehåller särskilt mycket rådgivning eller krav och kontroll blir risken att jobbgarantin ger de unga en försörjning utan särskilda krav på motprestation”.

Undersökningen visar också att fler är nöjda med de privata arbetsförmedlingarna, så kallade kompletterande aktörer, än med Arbetsförmedlingen. 2009 var 19 procent av ungdomarna i jobbgarantin inskrivna hos kompletterande aktörer.
Rapporten bygger på en enkät med 4 000 deltagare som gjordes för ett år sen. Svarsfrekvensen var 64 procent.