Det ger löneökningar på i genomsnitt 850 kronor under tvåårsperioden. Lönerna fördelas individuellt och ingen är garanterad löneökning.

Första året är löneökningen 430 kronor och det andra året 420 kronor. Lägstlönerna höjs också med sammanlagt 770 kronor under de två åren. Det innebär att dem som har utbildning, där arbetsgivaren kräver det, som lägst kommer att ha 17 770 kronor 2012. För övriga höjs lägstlönerna till 16 070 kronor på två år.

Avtalet gäller från och med den 1 juli i år till och med 31 juli 2012.
Det berör framför allt cirka 400 undersköterskor på privata läkarmottagningar anslutna till Vårdföretagarna. Även andra yrkesgrupper berörs av avtalet.