I oktober försattes Lomsjö bär, som anställde de 160 bärplockarna från Thailand, i konkurs sedan ägaren försvunnit utan att ge arbetarna deras löner. Kommunal tog hjälp av LO TCO-rättsskydd för att de skulle få de pengar som de har rätt till.

Nu är det klart att bärplockarna ska få två månadslöner, 36 600 kronor var.
– Vi är nöjda att vi har kunnat hjälpa dem, säger Kommunals ombudsman Per Holmström som har jobbat med frågan sedan fyra av bärplockarna gick med i facket.
– Vårt agerande har spillt över även på dem som inte är medlemmar. När vi har hjälpt de här fyra medlemmarna så får alla 160 samma rättigheter.
Per Holmström poängterar att det underlättade att Lomsjö bär är ett svenskt företag. Han vet inte om lönegarantin hade gällt bärplockare anställda av ett utländskt bemanningsföretag.

Totalt är det 5,8 miljoner kronor som staten ska betala ut genom den statliga lönegarantin.
– Man kan ju undra hur regeringen tänker, om man inte förändrar det här till nästa år. Är tanken att lönegarantin ska gå till sådant här? Det tror inte jag, säger Per Holmström. Det blir jättedyrt för staten.
Nästan två månader efter att de slutat jobba, är 26 av bärplockarna fortfarande kvar i Sverige. Den nionde december åker också de hem till Thailand.
– Det är ju inte bara vi som har hjälpt dem utan det är många människor som har brytt sig om dem och ställt upp med mat och boende åt dem.
I går pratade Per Holmström med de två medlemmarna som fortfarande är kvar i Sverige.
– Vi upplevde att de var nöjda.  Det de har fått nu är enligt arbetsrättslig praxis. Det fanns inget kollektivavtal så någon rätt till övertidsersättning finns inte.

Lönegaranti

Statlig lönegaranti är ett sätt att skydda dig som inte fått din lön utbetald. Då betalar staten (Länsstyrelsen) din lön. Garantin gäller när arbetsgivaren har försatts i konkurs eller är föremål för företagsrekonstruktion. Det finns flera begränsningar i rätten till ersättning. Reglerna säger bland annat att lönen eller ersättningen inte får ha intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten.

Om du inte fått ut din lön:
- Försök i första hand att prata med arbetsgivaren, men gå inte med på att vänta om arbetsgivaren försöker skjuta på utbetalningen. Det är viktigt att agera snabbt, den statliga lönegarantin ersätter bara under en begränsad tid.
- Kontakta facket för att få hjälp.
- Konkursansökan lämnas in till tingsrätten.

Källa: Kronofogden