– Jätteroligt att över huvud taget bli tillfrågad. Men först ska förtroenderådet ta beslut på lördag (4 december) om det blir så.

Är det din erfarenhet från Kommunals valberedning som gör dig kvalificerad till den här uppgiften?
– Jag skulle tro att det varit en bidragande orsak när det diskuterats olika namn. Men det kan jag egentligen inte uttala mig om.

Kommer du nu föreslå Christina Zedell, som kandiderade till ordförandeposten i Kommunal, till ny S-ordförande?
– Jag ska inte föreslå något namn i dagsläget. Valberedningen får börja med att sätta sig ner och fundera på vilka egenskaper en ny partiledare, som ska leda det här partiet i framtiden, ska ha.

Vem vill du se som ny partiledare?
– Jag har vare sig någon egen kandidat jag vill föreslå, eller känner mig tvärsäker på vem som just nu är mest lämpad och har de egenskaper som kan föra vårt parti vidare.

Vad är viktigast för valberedningen att ta hänsyn till i sitt arbete?
– Att ha en bred förankring ute bland medlemmarna, att det känns bra för partiföreningar och medlemmar ute i landet, att de kan känna att de får en partiledare de har förtroende för.

Tror du att det kommer att bli en eller flera kandidater som valberedningen för fram?
– Jag hoppas att det kommer att vara flera personer som kan tänka sig att ha den här uppgiften och som också stämmer in på den profil vi vill ha.

Fotnot: Enligt förslaget kommer valberedningen att ledas av Berit Andnor. Ett av de mer kända namnen i förslaget till valberedning är Göran Johansson, före detta kommunalråd i Göteborg.
Det är Socialdemokraternas förtroenderåd som på lördag den 4 december slutligen utser valberedning.