– Jag känner mig väldigt lugn över att bli hämtad av mina killar, det kan jag säga dig, säger Sven Engquist till Kommunalarbetaren.
Han är kritisk till att Uppdrag Granskning visar upp enskild igenkännbar ambulanspersonal.
– I inget av de fall som programmet tar upp har någon patient kommit till skada.
Sven Engquist säger vidare:
– Det hänger inte bara på en enskild individ om något går fel. Vi har ett säkerhetssystem där vi skickar fler fordon vid livshotande. Både för kompetensen och för att vi ska klara att vi vid något undantag, som det här, av stress eller andra skäl missar att kolla vital utrustning. Eller att utrustningen faktiskt går sönder när man håller på med den. Det kan också hända.

Men är det en hög arbetsbelastning inom ambulanssjukvården i Göteborg?
– Ja, det är det.
Vad kommer det sig?
– Det är precis som i alla andra storstäder en viss ökning av ambulansuppdrag varje år. Den ligger på fyra-fem procent varje år. Problemet är detta kopplat till att allt fler åkommor går direkt till vårdklinikerna, specialistklinikerna. Det gör att det tar lite längre tid i ambulanserna. Vår personal är nu en ännu mer integrerad del av vårdkedjan. Av det arbete som tidigare gjordes på akuten ska nu mer göras redan ute på fältet. Det blir mer arbete och mer tid till varje uppdrag.

Sven Engquist betonar att hans personal är ”framgångsrik” och ”mycket, mycket skicklig”.
– Men ser du det ur ett arbetsbelastningsperspektiv så har du den normala tillväxten av uppdrag, adderat med den ökade tiden att utföra mer specialiserade uppdrag, det gör att personalen går, som de tycker, på knäna. Och då har systemet inte hängt med.
Vad kan ni som arbetsgivare göra åt det?
– Det enda vi som arbetsgivare kan göra är att sänka arbetstiden i sig, så att man får bättre tid för återhämtning. Men det är egentligen inte fundamenta, utan fundamenta är att när man är i tjänst, det är då det är för mycket. Men det vi som arbetsgivare kan råda över är arbetstiden, och där har Falck gått före och sagt: Den är vi beredda att dra ner. Men det är inte hela svaret. Det kan fortfarande saknas resurser, och den frågan äger alltid huvudmannen.