Tidningen Göteborgs-Posten har flera gånger rapporterat om stora problem. En av incidenterna skedde i juni 2009. Då drabbades en person i Kållered av hjärtstopp. När ambulansen kom visade det sig att det saknades en kabel till hjärtstartaren, defibrillatorn. Socialstyrelsens inspektör Maria Carlund berättar:
– Det finns två perspektiv på bedömningen av chefläkaren: Det ena var att händelsen inte rapporterades av Falck till Sahlgrenska och det andra var att utrustningen i ambulansen inte kontrollerades innan man rapporterade sig vara redo för nästa uppdrag.
I Kållered var också brandkåren var på plats, och där fanns en defibrillator som fungerade.
– Tyvärr dog patienten ändå, säger Mats Kihlgren, ambulanschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Göteborgs-Posten.

Fallet i Kållered är ingen enskild händelse. Socialstyrelsen bekräftar att den snarare rör sig om ett strukturellt problem:
– Vi vet att det har blivit en högre belastning på ambulanserna. Det är fler uppdrag och färre ambulanser. Det har förändrats över tid och det är bland annat det vi kommer att ta upp på mötet imorgon. Det är viktigt att man följer upp patientsäkerhetsbrister, säger Maria Carlund på Socialstyrelsen.
Om uppdragen blir fler och ambulanserna färre, måste väl nåt ha gått tokigt?
– Ja, och det är verksamheterna, det är vårdgivaren som har ansvar i de här delarna. Det är det vi vill höra vårdgivarens syn på, säger hon.

Därför har Socialstyrelsen kallat till ett möte imorgon, med representanter från Sahlgrenska, Falck och SOS Alarm. Socialstyrelsen har dock inte kallat några arbetstagarrepresentanter.
Personalen i ambulanserna är antingen ambulanssjuksköterskor, som organiseras av Vårdfacket, eller ambulanssjukvårdare, som organiseras av Kommunal.
– Våra ambulanssjukvårdare har en väldigt tung arbetsmiljö. Det är ett arbetsmiljöproblem, säger Lis Silke, ombudsman på Kommunal Väst.
Skyddsombudet och ambulanssjukvårdaren Lars Ivarsson säger:
– Vi har en fruktansvärt hög arbetsbelastning i förhållande till vår arbetstid.
Är ni för få?
– Ja, det är vi. Det ligger i hela sakens natur med privatisering och upphandling. Det handlar ju om att få ner kostnaden från politikernas sida, antar jag. Vi har en dimensionering så att vi precis håller näsan ovanför vattenytan. Händer det nåt extraordinärt har vi inte resurser till det. Antingen får det komma bilar utifrån med längre körtider, eller så får man vänta tills första bil blir ledig.

På mötet imorgon kommer bland annat diskuteras hur man samverkar om riskanalyser när det handlar om flera vårdgivare. ”Vid granskningen framkom att det fanns oklarheter kring avvikelsehantering vid patientsäkerhetsrisker som uppstår i gränssnittet mellan olika vårdgivare”, heter det bland annat i kallelsen till mötet. Utifrån mötet imorgon kommer Socialstyrelsen besluta om hur man går vidare med problemen.
– Ambulanssjukvården är en verksamhet där det verkligen kan handla om liv och död. Det finns ett väldigt stort ansvar att följa de erfarenheter man gör och fånga upp säkerhetsrisker, säger Socialstyrelsens Maria Carlund.
Och om det inte fungerar, hur ser du på det?
– Ja, det är allvarligt. Det är viktigt att man arbetar på ett säkerhetstänk.
Falck Ambulans Eija Hägg förnekar först att hon kommer att delta på morgondagens möte.
– De har bara bett mig följa med, jag är egentligen inte kallad, säger hon.
Men du kommer att delta?
– Ja, precis, absolut.
Kan du säga någonting om vad som gick snett i Kållered i juni förra året?
– Jag är inte insatt i de ärendena. Jag följer med och lyssnar av det som sägs, och det som ska utredas och diskuteras är gränssnittet för att garantera patientsäkerheten mellan olika vårdgivare, det vill säga olika huvudmän och entreprenörer. SOS är också en entreprenör till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
I övrigt vill hon inte kommentera problemen.
– Det är ett strategiskt beslut vi har fattat att vd:n för Falck Ambulans svarar på alla frågor från media.

SVT:s Uppdrag Granskning kommer i kvällens program granska Falck Ambulans. Falck har dock på sin hemsida redan förnekat flera av uppgifterna som programmet kommer att lyfta fram. Falck bekräftar dock där att man har haft problem med EKG-apparaturen 84 gånger sedan 1 januari 2009.