Det är svenska delen av organisationen Transparency International, som jobbar för öppenhet och mot korruption, som utser årets visselpipa. Begreppet kommer från engelska whistleblower, som är en person som avslöjar oegentligheter.

Peter Magnusson uppmärksammades när han 2009 avslöjade den rasistiska jargong som rådde på hans arbetsplats, Södertälje sjukhus. Hans avslöjande ledde till repressalier från arbetsgivaren och sjukhuset har velat omplacera honom. Fallet ska avgöras i Arbetsdomstolen inom kort.

Den andra pristagaren är Karin Törnqvist, som avslöjat oegentligheter vid Göteborg energi.