– Folk har behandlats olika beroende på var de hamnat i organisationen. Det har varit svårt för vård- och omsorgspersonalen att utnyttja friskvårdstimmen, säger PH Magnusson personalchef i Haninge kommun.

I våras genomfördes en utvärdering i Haninge som visade att arbetstiderna hindrat personalen inom vård och omsorg från att använda friskvårdstimmen (rätt till en timmes träning i veckan på arbetstid). Även nivåerna för friskvårdsbidraget hade skiftat mellan förvaltningarna.
Efter årsskiftet får alla anställda inom Haninge kommun ett friskvårdsbidrag på 1000 kronor per år, medan friskvårdstimmen tas bort. Även i Umeå och Örebro slopas friskvårdstimmen nästa år eftersom villkoren skilt sig åt mellan förvaltningarna.  
Tidigare har man valt att ta bort friskvårdstimmarna i 7 av de 30 kommuner som KA pratat med.
Nyligen visade en undersökning från Sifo på uppdrag av LO-tidningen, att tjänstemän har bättre tillgång till och högre friskvårdsbidrag än arbetare.

Som ensam kommun i KA: s rundringning ger Halmstad varken friskvårdstimmar, friskvårdsbidrag eller rabatterade träningsavgifter till sina anställda. Annie Larsson är undersköterska på Olsgårdens äldreboende utanför Halmstad. 1 januari 2010 drog politikerna in hennes friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år. Annie Larsson dansar fortfarande en gång i veckan för att hålla sig i form. Det är inte lika ofta som hon hade önskat.
– Man känner sig inte lika motiverad längre. De har tagit moroten ifrån oss, säger Annie Larsson
Halmstad kommuns tillförordnade personalchef Leif Johansson menar att det indragna friskvårdsbidraget var en konsekvens av den ekonomiska krisen. Det pågår idag inga diskussioner kring att återinföra bidraget.

Friskvård

Friskvårdstimmen innebär att de anställda får träna en timme i veckan på betald arbetstid.
Friskvårdsbidraget ska uppmuntra personalen att träna och är en skattebefriad förmån. 

I november ringde KA 30 slumpvis valda kommuner.
• 13 av kommunerna erbjuder friskvårdstimmar om så arbetet tillåter.
• I 7 av kommunerna har de anställda rätt till både friskvårdsbidrag (alternativt subvention på träningsanläggningar) och friskvårdstimmar om så arbetet tillåter.  
• I 4 av kommunerna får de anställda välja mellan friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
• 11 av kommunerna ger en subvention på träningskort eller fri entré till sina egna idrottsanläggningar istället för en friskvårdsbidrag med fast belopp. I vissa fall kan värdet av subventionen överstiga det högsta fasta beloppet på friskvårdsbidraget.  
• De fasta beloppen sträcker sig från 500 till 2000 kronor per medarbetare och år.