Villkoren för Avtalsgruppsjukförsäkringen följer den statliga sjukförsäkringen och i och med att den har blivit strängare, får allt färre medlemmar också ut ersättning från den fackliga sjukförsäkringen.
De minskade utbetalningarna från avtalsförsäkringen har inneburit stora besparingar för arbetsgivarna och på LO har man den senaste månaden förhandlat för att få till en uppmjukning av reglerna i AGS:en.

Tanken var att få klart ett avtal som kunde antas på partsägda AFA försäkrings styrelsemöte igår.
Men det gick alltså inte.
– Arbetsgivarna argumenterar att det här är en förmånsbestämd försäkring och inte en premiebestämd och att om kostnaderna sjunker så är det också enligt avtalet, säger Renée Andersson.
Hon säger att LO nu får satsa på att driva igenom förändringen i nästa ordinarie avtalsrörelse. Men då är det viktigt att det sker en samordning.
– Alla LO-förbund måste markera mot sina parter att det här är en viktig förändring.