SVAR: Dina körsbär är angripna av körsbärsflugans larver, som ofta upptäcks vid skörden. Då syns de vita fluglarverna mumsa glatt på fruktköttet för att sedan falla tillsammans med bäret och förpuppas i marken. Den svartglänsande flugan är tre-fyra millimeter lång med fläckiga vingar och en klargul, trekantig fläck på översidan. Svärmningen sker under juni-juli och honorna skickar sedan in sina ägg i skalet på de halvstora hårda bären.Det finns inget kemiskt mirakelpreparat att ta till. Men man kan minska angreppen genom att rensa bort växter som rosen- och skogstry, snöbär och hägg i närområdet. Flugan kan nämligen använda dessa att värdväxla med.