SVAR: Om ni bara slutar köra är det arbetsvägran och tyvärr har riksdagen ändrat i lagstiftningen om rehabilitering. Tidigare kunde man som enskild anställd begära att arbetsgivaren utredde ett eventuellt arbetsbyte och rehabiliterade anställda i er situation. Detta kan man inte längre göra med lagstöd i ryggen. Jag råder dig att prata med ditt skydds­ombud. Be henne eller honom att se över er arbetssituation och utifrån arbetsmiljölagen begära att arbetsgivaren agerar.