SVAR: Vare sig lagen eller det centrala kollektivavtal du omfattas av reglerar dessa frågor. I lag ges arbetstagare rätt att vara tjänstledig under förutsättning att man uppfyller de villkor lagen ställer för detta. Ett exempel är tjänstledighet för att studera, ett annat är tjänstledigt för föräldraledighet.