Det är Vasabladet som rapporterar om nyheten. Om ett år ska det bli möjligt att genomföra brandmannastudierna på svenska. Antingen i Österbotten eller i södra Finland, som är de två regioner där finlandssvenskan är störst.
– Vi kommer att begära offerter från räddningsverk och skolor som vi köper tjänsterna av, säger Mervi Parviainen, utbildningschef på finska Räddningsverket till tidningen.