Inte bara Försäkringskassan läser lagen på sitt eget, och
ibland häpnadsväckande sätt. Migrationsverket gör detsamma. Nyligen uppmärksammades vi på att den nya lag som ska undvika att barn skiljs från sina föräldrar då de söker uppehållstillstånd inte fungerar. Vi rödgröna varnade regeringen att lagen var otydlig och kunde göra det svårare än tidigare.

Resultatet är att personer som har rätt att få uppehållstillstånd här i landet skickas till hemlandet på formella grunder. Enligt Migrationsverket ska de styrka sin identitet med en av Sverige godkänd passhandling. Det är omöjligt i vissa länder. Flyktingar från Afghanistan kan inte alltid få ett giltigt pass utan att bege sig till taliban-område. I Somalia finns inga fungerande myndigheter som utfärdar pass. Alla ambassader tar inte emot ansökningar, som Bagdad. Det görs också en skälighetsbedömning av konsekvenser för barnet när föräldern är borta. Hur mäts det? Ingen tidsgräns nämns och Migrationsverket har i andra sammanhang räknat barn som spädbarn tills de är fyra år. Hur det kommer att gå för den tvångsutvisade kristna irakier som nyligen skickats till Irak (där kristna förföljs) och hans fru och 3-månaders baby har vi ingen aning om. Att hon inte klarade av att fortsätta amma vet vi redan.

De är inte ensamma. Jag har sett killar som tvingats från sina arbeten (förlorade skatteintäkter) sitta på förvar i många månader (kostnad för skattebetalarna) som sen tvångsutvisats (till höga kostnader) för att sen gömma sig i sina hemländer, eller i grannländer dryga halvåret innan de får sina uppehållstillstånd och kommer hit med hjälp av fru och vänner. Har de tur har de bra arbetsgivare som ger dem jobbet tillbaka.
Det är minst sagt ologiskt att utsätta barn och föräldrar för denna omänskliga behandling. Den som sannolikt kommer att få uppehållstillstånd om de söker hemma borde ha möjlighet att söka det i Sverige.

Bodil Ceballos,
riksdagsledamot för Miljöpartiet.