Den som saknar utbildning kan söka legitimation om:
– man har jobbat heltid inom djursjukvård i minst sex år
– man har blivit godkänd på teoretisk och praktisk examination
– man har gått vidareutbildning om minst fyra veckor inom fyra olika veterinärmedicinska områden. Kurser hålls bland annat av Vetabolaget, Spuv, RAID och Svensk djursjukvård. Jordbruksverket bedömer i varje ansökan vilka kurser som räknas.

Legitimationen måste sökas före sista december 2014. Ansökan skickas tillsammans med personbevis, arbetsgivarintyg, intyg på praktisk och teoretisk examination och kursintyg till Jordbruksverket. Den praktiska delen ska skrivas under av veterinär och den teoretiska examen gör man på SLU. På djursjukskötarsidorna på SLU:s hemsida kan man få förslag på böcker att läsa inför provet.

De som har gått treåriga djursjukskötarprogrammet på SLU söker legitimation direkt. Det gör även de som har gått den gamla tvååriga utbildningen. Har man ettårig djursjukvårdarutbildning på SLU kan man söka legitimation om man har jobbat heltid som djursjukvårdare i minst ett år mellan 2004 och 2009. De som har gått ett- och tvåårig utbildning måste söka sin legitimation före sista december 2011.
Den som är utbildad tandläkare, sjukgymnast eller sjuksköterska och har jobbat i djursjukvården kan få en särskild behörighet för att få jobba som djursjukskötare.

Källa: Jordbruksverket