Ledningen för Busslinks Råsta­garaget i Sund­byberg ändrade förarnas scheman så att de kan börja eller sluta ute på linjen, och inte som tidigare i garaget.
Enligt Reza känner flera förare oro och stress över förändringen som innebär att arbetspassen kan sluta vid en hållplats ute efter linjen. Därifrån får de ta sig tillbaka på egen hand, fortfarande i uniform.

Dels känner förarna obehag över att resa på fritid i uniform. Och dels finns en rädsla att kvällar och nätter stå i mörkret och vänta på bussen tillbaka.
Arbetsmiljöverket håller inte med honom om att schemaändringen måste rivas upp. Det gör inte förvaltnings-, kammarrätten och regeringsrätten heller. Men Reza ger sig inte.
– Jag kämpar vidare för att vi ska få bra scheman, säger han.