Albert känner pressen från sina arbetskamrater. Han sitter med i Kommunals förhandlingsdelegation som diskuterar kraven inför vårens avtalsrörelse med Bussarbetsgivarna. För honom är det arbetstiderna som är det största problemet i avtalet.
Mer än hälften av avtalsmotionerna från hans sektion handlar om restider, den tid föraren ska ta sig från depån till en plats utmed linjen för att där börja sitt arbetspass. Eller för att sluta sitt pass och ta sig tillbaka till utgångsläget för att byta om och ta den egna bilen hem.

Patrik Hochum är bussförare i Umeå. Han och kollegorna är överens om att restiden till och från depån borde räknas som arbetstid.
Patrik Hochum är bussförare i Umeå. Han och kollegorna är överens om att restiden till och från depån borde räknas som arbetstid.

Förarna får inte betalt för denna tid enligt Bussbranschavtalet. För dem som arbetar delade turer med flera arbetspass per dag kan det bli flera timmar i veckan av oavlönade resor. Nobina har i Umeå 60 tjänster per dag som börjar eller slutar ute i trafiken.
I Umeå har de en överenskommelse som säger att förarna får betalt för den restid som är längre än 25 minuter vid förflyttning till eller från depån.
I Stockholm finns en liknande överenskommelse inom Busslink, de första elva minuterna ­oav­lönade. Sedan får förarna betalt.
Albert blir inte populär hemma i Västerbotten om han i avtalet går med på en Umeå- eller Stockholmsmodell. Hans arbetskamrater accepterar inte att en enda minut av gångtiden ska vara oavlönad.

Vid Vasaplan i Umeå
centrum finns en pauslokal för förarna som kör till eller från busstorget. Kommunalarbetaren möter där Maria Källbjer, Patrik Hochum och Mats Staaf som tar en fika innan det är dags att köra buss.
De bytte om till sina uniformer vid depån och tog sig till Vasaplan med buss i väntan på att deras arbetspass ska börja. Bussresan från depån till Vasaplan tar nio minuter. Men resan blir längre om ­vänte­­tiden räknas in.
Vid Vasaplan finns ett parkeringshus med avgifter som gör det dyrt att ha bilen där en hel dag. Bussförarnas lokal saknar dusch och klädskåp. Så det är inget alternativ att åka direkt till Vasaplan för att parkera och byta om där.
Ingen av förarna i pauslokalen tycker att det är rimligt att de ska behöva bjuda sin arbetsgivare på restiden till och från Vasaplan.
– All tid ska vara betald, säger Maria bestämt.

Protesterna i Umeå
mot restid­erna har gått så långt att det skickats anonyma hotbrev till ledningen för Nobinas huvudkontor i Stockholm samt till depåchefen i Umeå och trafiksektionens styrelse.
Albert tar avstånd från hotbreven. Han hoppas att Kom­munal tar strid för att få igenom kravet om att all restid ska vara betald.
– Vi kräver att vårt arbete börjar och slutar på samma ställe, i vår depå eller på en annan plats där vi kan parkera våra bilar, byta om, låsa in våra personliga tillhörigheter, duscha och gå på toaletten efter arbetsdagens slut, säger han.

Restid

- Tidigare hade bussförarna restidsersättning om de började eller slutade ute på linjen. Det försvann senare ur avtalet och resorna blev arbetstid.

- Nu har arbetsgivarna på nytt lagt scheman så att förarna börjar eller slutar någonstans ute på linjen. Men utan att betala restidsersättning. Resan till eller från hållplatsen där föraren ska börja eller sluta är oavlönad.