Det är Kommunala och Arbetsgivarealliansen som har träffat avtalen för folkhögskolor, friskolor och folkbildning samt för golf- och ridskoleklubbar.

De två utbildningsavtalen gäller från den 1 maj 2010 till den 30 april 2012. Den nya lönen gäller från den 1 november 2010, inklusive den lokala förhandlingen kring en pott med 970 kronor per medlem.
Lägsta lönen i avtalen höjs då till 15 685 kronor i månaden. Ännu en höjning sker den 1 januari 2012 till 16 070 kronor i månaden.
Anställda som har vad som kallas adekvat utbildning och minst ett års anställning är lägsta lönen den 1 november i år 17 385 kronor och den 1 januari 2012 blir lägsta lönen 17 700 kronor i månaden.
Tillägg och ersättning enligt avtal höjs med 3,7 procent från den 1 november 2010.
En särskild överenskommelse krävs lokalt för inhyrning av personal under längre tid än fem veckor.
En individuell utvecklingsplan ska göras för alla anställda i samband med det årliga utvecklingssamtalet.
Uppsägningstiden är för den anställdes del en månad enligt det nya avtalet.
Flexibel arbetstid kan införas efter att fack och arbetsgivare lokalt har kommit överens om detta.
Efter ett års anställning kan den anställde få föräldrapenningstillägg med 10 procent för fem månader.
– När det gäller avtalets innehåll är vi mest nöjda med att den tidsbegränsade anställningsformen ”timanställning” togs bort ur avtalet samt att individuella kompetensutvecklingsplaner ska göras, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande.

Avtalet för anställda i golf- och ridklubbar gäller från den 1 maj 2010 till den 31 oktober 2012.
Alla får ett garantera lönepåslag med 610 kronor i månaden från den 1 maj i år och ytterligare 610 i månaden från den 1 augusti 2011. Lägsta lönen höjs från den 1 januari 2011 till 18 800 kronor för den som fyllt 20 år, 19 590 kronor för den som fyllt 19 år, 16 664 kronor för den som fyllt 18 år, 12 035 för den som fyllt 17 år och 11 109 kronor för den som fyllt 16 år.
Föräldrapenningstillägg beror på anställningstid. Efter ett års anställning får den anställde ytterligare en månads tillägg och har då rätt till sammanlagt två månaders föräldrapenningstillägg.
Två års anställning ger rätt till tre månaders föräldrapenningstillägg. Tre års anställning ger rätt till fyra månaders tillägg och fyra års anställning ger fem månaders föräldrapenningstillägg.
En särskild överenskommelse krävs lokalt för att hyra in personal längre tid än fem veckor.
Nyanställda har rätt att under betald tid delta i en timmes facklig information.
Arbetsgivaren ska stå för skyddskläder och skor som är anpassade efter årstiderna.
– När det gäller avtalets innehåll är vi mest nöjda med regleringen om inhyrning av personal, säger Lenita Granlund i ett pressmeddelande.