– Det är en stor seger för oss, säger Kommunals sektionsordförande Patrik Åberg, som yrkade på att även dagbarnvårdarna borde få samma löneökning som kommunen föreslog att barnskötarna skulle få.
Och det gick igenom.

Bakgrunden är att kvinnodominerade yrken jämfördes med mansdominerade. Det får inte finnas osakliga skillnader i löner mellan grupperna.
Kockarna får 400 kronor mer i månaden och köksbiträdena 200 kronor.
– Vi har länge påvisat att det funnits skillnader i kökspersonalens löner jämfört med andra tekniska yrken, säger Patrik Åberg.