År 2048 kommer pensionen att vara 48,2 procent av inkomsten. Bara estländare beräknas få lägre pensionsnivåer. En viktig faktor är hur högt pensionerna beskattas.
Sverige får samtidigt beröm i rapporten för sin pensionsreform som bedöms som ekonomiskt hållbar. Pensionssystemet har automatiska justeringar för bland annat ökad livslängd.

Men i rapporten varnar man samtidigt för att de automatiska justeringarna kommer att krympa pensionerna, vilket kan leda till krav på kompensation.
I beräkningarna ingår avtalspensioner men inte privata pensionsförsäkringar.