I Danmark kan kvinnor som drabbats av bröstcancer få ersättning från arbetsskadeförsäkringen om de jobbat natt i minst 20 år.
Men de villkoren gäller inte i Sverige. Nu finns nya forskningsrön som visar på ökat samband mellan skiftarbete och bröstcancer.

De nya rönen gör det intressant för Kommunal att driva frågan. Många av medlemmarna arbetar natt eller på oregelbundna tider.
– Finns det en koppling mellan nattarbete och bröstcancer är det självklart viktigt för våra medlemmar att få stöd och hjälp att driva detta, säger Lena Jonasson, ombudsman på Kommunal med ansvar för arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets rapport visar att cirka 1 000 dödsfall varje år är arbetsrelaterade. I rapporten ingår dödsfall i cancer, lung- och luftvägssjukdom samt hjärt- och kärlsjukdom.  
Siffrorna visar att cirka 500 personer varje år dör i cancer orsakad av jobbet. Var fjärde inträffar bland kvinnor och tre av fyra bland män. Lungcancer är vanligast. Knappt 100 dör i KOL.
Drygt 100 kvinnor och 300 män beräknas dö i hjärtinfarkt som har samband med jobbet. Vanligaste orsaken är stress som en följd av höga krav och bristande kontroll.
Andra orsaker är skiftarbete och att man utsätts för avgaser eller passiv rökning.

Författarna till rapporten uppskattar att antalet dödsfall i arbetsrelaterade sjukdomar är högre. I analysen ingår inte dödsfall efter 74 års ålder.
Varje år dör också cirka 50 personer i olyckor på jobbet.