– Det är i högsta grad förjäkligt, rent ut sagt, säger Maria Lindhe.
Hon är en av sex undersköterskor i Hässleholm som gått utbildningen till Silviasyster. Efter utbildningen fick Maria och fyra till jobb på Solhaga, en dagverksamhet för personer med demens, som startade i september 2009. Den sjätte fick jobb på en annan dagverksamhet, Lyckåsa.

Förutom arbetet på dagverksamheten utbildar och handleder de annan personal. De föreläser också på kommunens uppdrag för olika föreningar, till exempel Röda Korset och anhörigföreningar.
Men trots att de har både högskoleutbildning och nya arbetsuppgifter har de inte fått höjd lön. Hon känner till flera undersköterskor i andra kommuner som gått samma utbildning, och de har fått mellan ett och tvåtusen kronor mer.
– Vi begär inga jättesummor, men det ska synas lite grann, säger Maria Lindhe.

Kommunals har framfört till kommunen att man vill titta närmare på lönen för Silviasystrarna och även andra grupper med särskild kompetens. Lena Lönn på Kommunals sektion säger att arbetsgivaren inte ville ha med den frågan i den ordinarie lönerevisionen.
– Beskedet Kommunal har fått är frågan ska lyftas efter ordinarie lönerevision, och den har just blivit klar. Det finns kvar på vår agenda att påtala för arbetsgivaren igen att vi ska ha en ny sittning, säger Lena Lönn på Kommunals sektion.

Men chefen för omsorgsförvaltningen, Laila Jeppsson, säger att Silviasystrarna inte kommer att få någon extra höjning. Kommunen har inte pengar till det, säger hon.
Till nästa års lönerevision ska individuell lönesättning införas. Inför detta ska man diskutera med Kommunal hur utbildning och nya arbetsuppgifter ska värderas.
Men Laila Jeppsson tycker inte det är självklart att man ska få lönehöjning för att man har gått en utbildning:
– Det är ju ändå en förmån man har fått att gå utbildningen, säger Laila Jeppsson.
Utbildningen har betalats med regeringens stimulansbidrag, men kommunen har stått för arbetstiden och en del övriga kostnader.
Det är inte heller självklart att man ska för högre lön för att man handleder och utbildar annan personal – det är man skyldig att göra när man fått en utbildning, anser Laila Jeppsson.
– Det som är viktigt när man går en utbildning är att man delger sina kolleger den, säger Laila Jeppsson.

Maria Lindhe och hennes kollegor är besvikna på arbetsgivaren. Det tycker också att Kommunal borde ha agerat snabbare och mer kraftfullt.
Något som bidrar till besvikelsen är att de inte har anställts med titeln Silviasyster. Det står fortfarande ”undersköterska” på anställningsbeviset.
– Att inte ens få sin titel är för sorgligt, säger Maria Lindhe.

Silviasyster

Silviasyster är en specialisering i demensvård för undersköterskor. Den ger 60 högskolepoäng, vilket motsvarar ett års studier.