Piteå kommun har beslutat tillföra äldreomsorgen mer resurser, men först nästa år då 15 nya tjänster tillsätts. Extra pengar har redan först över från hemtjänsten till fyra  årsarbetare som fördelats på Öjagårdens olika enheter, men personalen är besviken och har inte märkt av någon förstärkning.
Undersköterskan Elisabet Swills på demensenheten Viken, tycker snarare att kommunledningen har ökat osäkerheten. Dörrarna har öppnats samtidigt som de gamla fortfarande saknar en personal som finns på plats hela natten.

Men socialchef Mikael Lekfalk anser att det finns tillräcklig bemanning nattetid. Han hänvisar till det team på fyra personal som ska täcka drygt 80 boende på Öjagårdens samtliga enheter.
Men är det tillåtet att det inte finns någon på plats hela tiden?
– Vi uppfyller den bemanning som jag uppfattar att Socialstyrelsen har angett. Sedan får vi se vad de beslutar i december om vårt svar på deras kritik.
Mikael Lekfalk är frågande inför kritiken från demensboendet Viken. Han påpekar att personal på ett annat äldreboende, Källbogården, nyss har berättat hur nöjda de är med sin resursförstärkning.

Du tycker att personalen på Viken är gnälliga?
– Nej det säger jag inte. Jag konstaterar bara att det uppenbarligen finns olika sätt att uppfatta saker på.
Sammanfattningsvis, tycker du att ni har åtgärdat de problem som uppmärksammades i Uppdrag granskning i september?
– Nej det tycker jag inte. Men vi har förbättrat bemanningen efter de pengar vi fått loss från hemtjänsten och med den förstärkning som vi kommer att kunna göra till årsskiftet tycker jag att det visar att politikerna har tagit tag i frågan. Vi har 10 äldreboenden och 550 boende så det är inga guld och gröna skogar men jag tycker det är bra att vi fått mer pengar.
Om personalförstärkningen i januari kommer att räcka till att de gamla på Vikens demensboende får någon på plats på natten, kan inte Mikael Lekfalk svara på.
– På vissa avdelningar kan det behövas förstärkning på natten och på vissa på dagen.