– Har man till exempel hjälpt en person att komma vidare i livet, eller om man har funnits som stöd så en människa har vågat söka hjälp kan man vara aktuell för det här stipendiet, säger Ulrika Lundgren som är ansvarig för Kommunals projekt Mäns våld mot kvinnor på förbundet.
Först var det tänkt att enbart avdelningarna skulle få nominera, en nomineringsblankett har nyligen skickats ut, men sen bestämde man att det skulle vara öppet för alla att ge förslag.
– Man kan antingen nominera på vår hemsida eller via sin avdelning, säger Ulrika Lundgren.

När Kommunal i våras firade 100 år, fick förbundet 50 000 kronor i present av Folksam till arbetet mot våld i nära relationer. Kommunal bestämde sig då för att använda pengarna till att uppmärksamma en medlem eller ”duktig inspiratör” som gjort skillnad i jämställdhetsarbetet och ”utöver sitt yrkesengagemang har en drivkraft att förändra vardagen och fritiden för bland annat utsatta kvinnor och barn”, som det står i nomineringsförslaget. Ett likadant stipendium delas samtidigt ut till någon i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksförbund.

Pristagare tillkännages på ett stort seminarium med rubriken ”Stoppa våldet i nära relationer” som Kommunal planerar den 11 februari nästa år. Inbjudan kommer att gå ut till en rad fack och andra organisationer. Syftet är att lyfta frågan och förhoppningen är att initiativet ska leda till ett bättre samarbete mellan alla parter.
–  Inte minst arbetsgivarna har en viktig roll, säger Ulrika Lundgren.
Hon berättar att majoriteten av samtalen till Kommunals stödlinje kommer mellan klockan 12 och 14, alltså när den våldsutsatta är på jobbet. Och arbetsgivare kan bli bättre på att upptäcka när en anställd behöver hjälp.
– Kvinnojourerna har berättat att det ofta börjar med att chefen tar ett samtal med en anställd för att man misstänker ett problem med missbruk, men så kommer det också fram att personen är våldsutsatt.

Kommunal startade projektet 2006 då man ordnade en riksomfattande turné. Sedan dess har man bland annat utbildat handledare som ska fungera som stödpersoner ute i avdelningarna. En jourlinje har upprättats i samarbete med Folksam och medlemmar kan få tio kostnadsfria samtal med en terapeut.
Men hjälpen som erbjuds har haft svårt att få genomslag och antalet stödsamtal sjunker stadigt. På Kommunal vet man inte vad det beror på, men man hoppas att vårens konferens kan ge ny skjuts till projektet.
– Vi behöver öka takten, för även om samtalen minskar så är det knappast så att våldet minskar.

Kommunals jourlinje

Du som är utsatt för våld i en nära relation eller känner någon som är drabbad kan ringa på ett journummer som Kommunal har startat i samarbete med Folksam.
Jouren är öppen mellan 07.30 och 21.00 och du får vara anonym. Du får prata med en person som är utbildad i våld i nära relationer. Personen kontaktar sedan Kris- och traumacentrum i Stockholm som ser till att du får prata med en terapeut i närheten av där du bor. Du har som medlem eller nära anhörig till en Kommunalmedlem rätt till tio kostnadsfria stödsamtal. Om någon annan i familjen svarar när terapeuten ringer upp, säger terapeuten att man har ringt fel.
Hjälpen riktar sig till alla medlemmar och medlemmars familj oavsett kön eller sexualitet.
Du kan också kontakta din avdelning och be att få prata med fackets lokala handledare för våld i nära relationer.
Numret är 020-95 38 27.

Du som vill nominera en duktig kommunalare, gå in på www.kommunal.se/jamstalldhetspris