Göteborgs kommun har nu gett upp försöken med att hitta en köpare till GS Buss. Bussbolaget har ekonomiska problem efter förlorade upphandlingar och skadestånd till Västtrafik på grund av inställda turer. För att undvika nya skadestånd har GS Buss hyrt in bussar och chaufförer för att upprätthålla trafiken.
Men Kent Budd säger att det är fel att skylla på den dåliga ekonomin.
– Alla bussbolag har ekonomiska problem. Att GS Buss inte hittade någon köpare beror på att vi nu kör på kontrakt som snart upphör. Vår trafik ska upphandlas 2011 och 2012. Därför blir det svårt för en köpare att veta vad GS Buss är värt, fortsätter han.

På sikt kanske det ändå blir ett ägarbyte. Det kan bli en omorganisation av Västrafik, bland annat till följd av den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft år 2012. Då kan eventuellt hela Göteborgs Spårvägar, inklusive GS Buss, föras över till Västtrafik.
Men nu fokuserar Kent Budd och hans sektion på kommande upphandlingar. Han har skrivit ett brev till Västtrafiks styrelse med krav om anställningstrygghet och bra arbetsmiljö i kommande upphandlingar.
– När moderatstyrda SL i Stockholm kan garantera anställningstrygghet borde Västtrafik som styrs av S, V och MP också kunna göra det, säger han.
Sektionen för samtal med ordföranden i Västrafik, Socialdemokraten Leif Blomqvist.
– Han är öppen för våra krav. När vi blir överens med honom kommer vi även att vända oss till de andra partierna i Västtrafiks styrelse, förklarar Kent Budd.