Kommunalarbetaren har pratat med en anhörig till en av de gamla på demensenheten på Öjagården i Piteå. Personen, vi kallar henne Anna, vill vara anonym av hänsyn till den släkting som vårdas på boendet. I lördags natt vid 12-tiden fick Anna ett samtal från sin anhöriga.  
– Hon sa att jag förstår inte, det är inget folk här och jag blir så orolig. Jag sa att dom ligger och sover nu och försökte lugna ner henne. Det gick den här gången men det känns otryggt att de inte har någon där hela tiden.

Elisabet Swills
Elisabet Swills
Foto: Erik Holmstedt

Anna berättar att den anhöriga själv låser sin dörr och också själv kan öppna den. Hon tycker det är skönt när hon ska vila att inte bli störd. Den gamla går sällan ut och vandrar i korridoren, men Anna tycker ändå det är viktigt att det finns någon på plats som kan lugna de boende.
– Jag känner för personalen också som går på knäna. Nu trodde vi att det skulle hända något. Man känner sig maktlös.  

Många upprördes när Uppdrag granskning i september visade hur de gamla på Öjagårdens demensenhet Viken lämnades ensamma och inlåsta. Socialstyrelsen gjorde en tillsyn som resulterade i hård kritik mot kommunledningen. I går kom svaret från Piteås socialnämnd. De ansvariga politikerna lovar att se över rutinerna, bara tillåta inlåsning om de gamla själva vill det och låta behoven styra bemanningen.

Enligt kommunen har personalen på hela boandet Öjagården förstärkts med fyra årsarbetare. Men på demensenheten Viken har personalen inte märkt av någon förstärkning.
– Vi ska ha gått från 0,75 til 0,77 personal per lägenhet men då inkluderar de nattpersonalen och sjuksköterskan. Vi vill ha en person till på vår enhet som vi kan schemalägga, annars är det samma belastning, säger undersköterskan Elisabet Swills.
Hon är väldigt skeptisk till kommunens löfte om åtgärder. Även om allt inte kan genomföras genast är hon kritisk till hur situationen ser ut idag, två månader efter det uppmärksammade tv-inslaget.

Kommunen har visserligen beslutat att låsa upp dörren ut från enheten på natten. Men någon personal som finns där hela natten saknas fortfarande. Det finns en grupp som jobbar natt på Öjagården, men enligt Elisbet Swills räcker de inte  till mer än att komma när de äldre har larmat.
– De gör så gott de kan men de är fyra personal på 85 boende, det säger sig självt att de inte hinner med.
Kommunalarbetaren har sökt Piteås socialchef och ordförande i socialnämnden utan resultat.