– Den facklig-politiska samverkan diskuteras och prövas ständigt, jag ska titta på hur det har fungerat och dra slutsatser om och i så fall hur denna samverkan ska förändras, säger Ylva Thörn till KA.
Hon fick uppdraget för en dryg vecka sen av verkställande utskottet i Socialdemokraternas styrelse. Hon ska redovisa sitt arbete ”tidig vår”.
– Det är rimligt att det är klart till partiets extrakongress i mars.

Även partiets kriskommissioner kommer in på frågan, och hon kommer därför att ha kontakt med dem, förklarar hon.
Vad är den facklig-politiska samverkan bra för?
– Vi kan ju bara se på diskussionerna på Kommunals kongress, hur mycket det är i arbetslivet som är beroende av lagstiftning, av det som politikerna avgör i Riksdagen. Det gäller till exempel arbetsmiljön, kompetensutveckling, a-kassa och socialförsäkringar.

Hon pekar på Danmark som ett exempel, där LO och Socialdemokraterna valde att bryta det organiserade samarbetet.
– Det var för kanske tio år sedan, och erfarenheterna är att båda parter tappat en del av kraften. Nu är man på väg tillbaka, diskuterar hur ett nytt sorts, mer regelbundet samarbete ska se ut.
Och om du ser det utifrån Socialdemokraternas horisont?
– Det handlar om legitimitet, att partiet är förankrat och känner till vad som är viktigt i arbetslivet, att det är rätt frågor man driver. Vi kan ju se i valresultatet att det var för få som är i arbete som röstade S. Det finns så mycket kunskap om arbetslivet som partiet behöver få del av.
Ska du också föreslå hur samarbetet med TCO-förbunden ska se ut?
– Tjänstemannaförbunden har alltid varit partipolitiskt obundna, även om det finns många som röstar socialdemokratiskt bland dem. Jag ska undersöka om det finns vägar till ett mer kontinuerligt samarbete med dem, med full respekt för deras oberoende ställning.

Ylva Thörn kommer att diskutera frågorna med både LO och TCO.
Vem är det som har mest nytta av ett samarbete, facket eller partiet?
– Som jag ser det är det ömsesidigt. Men det är viktigt att ha en levande diskussion om samarbetet, inte ta saker för givet och låta allt rulla på. Det behövs en renässans i den facklig-politiska samverkan.