Branden inträffade i ett garage, något som inte alls är ovanligt. Bara 2009 genomfördes 21 sådana insatser av Räddningstjänsten Syd.
Men den här gången gick det alltså fullständigt fel.

De två rökdykarna, som båda var ute på sin första större insats, blev redan tidigt desorienterade. När de skulle gå ut ur branden kom de bort från varandra. Den ena av brandmännen tvingades dra reservluften och bestämde sig för att göra ett nödlägesanrop. Den andre rökdykaren hade inte kontakt med slangen och visste inte heller han var han befann sig i förhållande till baspunkten.
Rökdykarledaren uppfattade inte nödlägesanropet och när han bestämde sig för att gå in kände han inte till var hans arbetskamrater fanns. En bit in skymtade han en av de två brandmännens lampa och kunde sedan också få kontakt med den andra.

I Räddningstjänstens utvärdering heter det:

”Hade inte rökdykarna upptäckts så snabbt hade luften tagit slut för båda rökdykarna inne i det rökfyllda garaget. När rökdykarna letts ut i det fria var båda luftpaketen nästan tomma.”

I klartext betyder det att de två brandmän var nära att dö.
Swen Krook, den brandingenjör som har författat rapporten, säger:
– Det är systemfel, det var ingen komplicerad insats.
I en intervju i Norra Skåne betonar Krook att de enskilda brandmännen inte ska lastas personligen för det som skett.


Utvärderingen pekar på flera problem:

• Styrkeledaren hade ingen klar uppfattning om rökdykarnas begränsade erfarenhet.

• Grundutbildningen för rökdykare motsvarar inte riskerna i exempelvis garagebränder.

• Det finns risk att en enskild person pressas att för tidigt bli rökdykaretta.

Bristfällig radioutrustning. Något som är ett brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Branden ska nu diskuteras av skyddskommittén och flera åtgärdsförslag har lagts fram.
Kommunalarbetaren har förgäves sökt Kommunals huvudskyddsombud.