Frihandeln ansågs viktigare än miljön. Den slutsatsen drar Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Produktionen av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön på andra sätt, till exempel genom bekämpningsmedel och transporter. Därför fick Livsmedelsverket för fyra år sedan i uppdrag att arbeta aktivt för att uppnå de nationella miljömålen.

En viktig del av arbetet var att ta fram råd till konsumenterna om vad man kan tänka på när man handlar mat, råd för miljösmarta matval. De råden var klara 2009 och skickades till EU, för att andra länder skulle kunna komma med synpunkter. Det som kan uppfattas som begränsningar i den fria rörligheten av varor måste kunna motiveras. EU-kommissionen hade kritiska synpunkter, och Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket arbetade om råden, tog bort formuleringar om ”närproducerat”, och renodlade miljö- gift- och klimatfaktorerna. Det nya förslaget lämnades över till regeringen i mars i år. Där fortsatte diskussionen om formuleringar.  

Och nu har regeringen förklarat att den inte går vidare till EU med det nya förslaget.

– Det är synd att vi inte får pröva frågan, vi tycker att vi gjorde en anpassning som skulle hålla, säger Inger Andersson, generaldirektör för Livsmedelsverket. Det handlar om en balans mellan kravet på fri rörlighet och andra viktiga aspekter som miljö och klimatpåverkan. Det är just genom att pröva var gränserna går som vi kan komma vidare.

Det svenska arbetet med miljösmarta matval har väckt uppmärksamhet inom EU och Storbritannien, Norge och Danmark är nu på gång med liknande råd.

KA har sökt jordbruksminister Eskil Erlandsson som via sin pressekreterare låter hälsa att råden nu (i den vidare bearbetning som gjorts på regeringskansliet) blivit så urvattnade att de inte är användbara för konsumenterna. Han hoppas att Livsmedelsverket ska hitta ett annat sätt att ge tips om miljösmarta matval.

 

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.