– Att vi fastnade för Räddningstjänsten Syd beror på att de har erfarenhet av jämställdhetsarbete och mångfald och en särskilt uppbyggd organisation för att arbeta med dessa frågor, säger Håkan Axelsson, enhetschef på MSB i ett uttalande.

Nio olika räddningstjänster ansökte om att bli mönsterstation, något som innebär att Lunds brandstation kan få en miljon kronor varje år i fem år framåt för att utveckla sitt arbete.
– Nu ska vi gå igenom förutsättningarna och detaljerna tillsammans med MSB och vår personal för att se hur vi kan driva processen vidare, säger Per Widlundh, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Syd.

I MSB:s motivering lyfter man också fram station Rosengård i Malmö. Ett ”resurscentrum” som har fått viss kritik för att personer utan fullständig brandmannautbildning släpps in i räddningstjänsten.
Bakgrunden till MSB:s arbete är att så få kvinnor och personer med utomeuropeisk bakgrund är brandmän.