SKI har beräknat medborgarnas inställning till myndigheter och samhällsservice. I mätningen har både nära anhöriga och brukare fått betygsätta särskilda boenden (servicehus, ålderdomshem etc.). Äldreomsorgen som helhet får samma betyg som 2009. Kommunalt drivna äldreboenden får högre betyg i nöjdhet än privata.

En trend är att privata äldreboenden tappar i betyg för varje år, medan inställningen till de kommunala verksamheterna förbättras.
– Vi kan se ett mönster. De tre senaste åren har kunderna hos de kommunala äldreboendena blivit nöjdare. Medan de privata äldreboendena fått sämre betyg, säger Helen Söderberg analytiker på SKI.